De vereniging is gegrondvest in haar Statuten. In het Huishoudelijk Reglement wordt deze aangevuld met uitvoeringsbepalingen. 

Het  doel en de continuiteit van de vereniging is geformuleerd in het Meerjarenplan en het Verenigingsbeleid. Deze documenten zijn opgesteld over de jaren heen om de vereniging een duidelijke koers te geven. Het Verenigingbeleid zal komende Buitengewone Ledenvergadering worden voorgelegd aan de leden en zal daarna online beschikbaar zijn.

  • Meerjarenplan (binnenkort beschikbaar)
  • Verenigingbeleid

Elk jaar formulieert het bestuur hun doelen voor het verenigingsjaar. Deze zijn borduren voort op het verenigingsbeleid, het meerjarenplan en actuele ontwikkelingen.