Het doel van Stylos is het reflecteren en aanvullen op het onderwijs dat aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft wordt aangeboden. Vanuit haar reflecterende rol richt Stylos zich op de kwaliteit van het onderwijs. Binnen haar aanvullende rol organiseert Stylos verdiepende en verbredende activiteiten en biedt ze studenten de kans tot ontplooiing.

De rol van het onderwijs binnen Stylos: Binnen het bestuur van Stylos leggen twee onderwijs commissarissen zich toe op het waarborgen van kwaliteit van het onderwijs. Zij worden hierin inhoudelijk ondersteund door de onderwijsspionnen (directe koppeling naar het onderwijs) en organisatorisch gesteund door de werkgroep Educational Thinking (organisatie van onderwijs ondersteunende activiteiten). Daarnaast zijn er verschillende commissies die aanvullende activiteiten organiseren (zoals lezingen en masterclasses) die bijdragen aan het spectrum van de opleiding. Tenslotte zullen de onderwijs commissarissen een rol innemen in de FSR en de OC (Opleidingscommissie).