Bouwkunde & Design websites die niet te missen zijn!

PC-Frame constructieberekeningen
https://www.mile17.nl/ivorm.php

Bezonningskaart
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?layers=2c5ed17fcdd5491dafb293cdfb7bc141

(Bouwkundige) begrippen
https://www.joostdevree.nl/index.shtml

Versimpelde kaarten
https://snazzymaps.com/explore

CAD kaarten
https://cadmapper.com/

Vector kaarten
https://www.openstreetmap.org/#map=16/52.3722/4.9143

AHN hoogtekaarten
https://www.ahn.nl/ahn-viewer

CAD kaarten tu delft
https://sites.google.com/a/g-tudelft.nl/top10nl-2017/home

Grafisch design/posters

PDF Compressor & Converter
https://smallpdf.com/

Textures
http://bgfons.com/

Silhouetten
https://pimpmydrawing.com/
https://skalgubbar.se/
https://www.mrcutout.com/

Gratis icons/symbolen
https://thenounproject.com/

Remove background
https://www.experte.com/background-remover
https://www.remove.bg/upload

Kleurenpalette
https://coolors.co/
http://khroma.co/generator/
https://color.adobe.com/create/color-wheel

Lettertypes combineren
https://fontjoy.com/

Adobe fonts
https://fonts.adobe.com/fonts

Creëer ontwerpopdrachten
https://sharpen.design/

Plattegronden met hoog detailniveau
http://www.milvusmap.eu/

Interessante onderwerpen site

Innovatieve ontwerpers en meer
https://theworldaround.com/

Als je input hebt, laat het ons weten!