Als student zijn er verschillende plekken waar je terecht kan voor ondersteuning en informatie over jouw rechten.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Wil jij weten wat jouw rechten en plichten zijn rond onderwijs, de examens en de tentamens? In de OER in het Studentenstatuut zijn rechten en plichten van zowel studenten als de faculteit/docenten vastgelegd. De OER verschilt per faculteit, voor Bouwkunde is deze te vinden op de website van de TU Delft.

Examencommissie

Voor speciale verzoeken over het onderwijsprogramma en vragen over en/of afwijking van onderwijsregelgeving (zoals de OER) kan je naar de examencommissie gaan. In de meest voorkomende gevallen zal dit gaan over een afwijking in het studieprogramma (vrije minor, vrije master), toelating tot of vrijstelling voor een vak.

Als je input hebt, laat het ons weten!