Aan het eind van het eerste studiejaar geeft de TU Delft voor de opleiding Bouwkunde een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 45 studiepunten (EC) moet halen om de opleiding te mogen voortzetten. Dit is driekwart van het totaal aantal studiepunten dat je kunt halen in het eerste jaar. Vrijstellingen voor afzonderlijke vakken op basis van activiteiten voorafgaand aan je eerste studiejaar bij Bouwkunde tellen niet mee voor de BSA-norm. Wanneer je de BSA-norm niet haalt, moet je stoppen met de studie Bouwkunde aan de TU Delft en kun je je daarna gedurende vier jaar lang niet inschrijven voor de opleiding Bouwkunde aan de TU Delft.
 

Bindend studieadvies 2020/2021 en COVID-19

Maatregel regeling wijze van uitvoering BSA: centrale pagina
Hier vind je ook het aanvraagformulier (voor uitstel bindend studieadvies) en het aanmeldformulier (voor hoorzitting en beroep).
 

BSA-commissie

Wanneer er sprake is van persoonlijke omstandigheden waardoor je niet aan de BSA-norm kunt voldoen, kun je een aanvraag indienen voor uitstel van het BSA. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen dan kun je het aanvraagformulier met de vereiste bijlagen sturen naar het secretariaat van de BSA-commissie. Het secretariaat van de BSA commissie is te bereiken via het secretariaat van Onderwijs- en Studentenzaken kamer BG.OOST.110, mail: BSA-BK@tudelft.nl.

Voor algemene vragen kun je ook kijken naar de FAQ.