Het onderwijs is niet zo statisch als vaak wordt gedacht. Continu wordt er gewerkt aan het verbeteren en aanpassen van de vakken en leerlijnen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er aan onze faculteit goede studenten worden opgeleid die klaar zijn voor de praktijkwereld. Echter is dit niet een eenmanstaak. Stylos zet zich, namens de bouwkundestudenten, in voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Wij houden ons actief bezig met het peilen van de mening van de student, het verstrekken van de nodige informatie aan zowel student als faculteit en het bijwonen van verschillende overleggen, waarin wij informatie delen en komen tot de juiste oplossingen voor verbetering. Wij fungeren hierin als een van de belangrijkste schakels tussen student en onderwijsorganisatie.

Heb je vragen over het onderwijs? Je klachten en ideeen kun je achterlaten via ons online formulier (kijk links bij Klachten en Ideeen). Voor vragen kun je altijd langs het hok lopen of mailen naar bachelor@stylos.nl (voor vragen over het bachelorcurriculum) of master@stylos.nl (voor vragen over de mastertracks).

Studieverenigingsprojecten

Als studievereniging pakken we ieder jaar een aantal projecten op. Kijk links bij Laatste Nieuws om op de hoogte te blijven!

Opleidingscommissie

De Commissaris Onderwijs van Stylos is tevens studentvoorzitter van de Opleidingscommissie (OC), een officieel orgaan van docenten en studenten die de kwaliteit van het onderwijs bewaken en de decaan en opleidingsdirecteuren van onze faculteit van advies voorzien. Dit advies richt zich vooral op ontwikkelingen op grote schaal, zoals de discussie over de tweetalige bachelor en onduidelijkheden over stage en software. Kijk hier voor meer informatie over de OC.

Facultaire Studentenraad

Als studievereniging hebben wij goede banden met de FSR van onze faculteit. Klachten en ideeën pakken wij vaak samen op. Kijk hier voor meer informatie over de FSR.