Word lid bij Stylos en geniet van de volgende voordelen:

○   Verbreed je netwerk door in aanraking te komen met andere bouwkundestudenten.
○   Krijg toegang of korting op Stylos-activiteiten: lezingen, discussies, trips, feesten en meer!
○   Krijg korting op verschillende (architectuur)tijdschriftabonnementen.
○   Je krijgt twee keer per jaar het verenigingsblad "pantheon//" toegestuurd.
○   Alle Stylosleden krijgen een gratis jaarboek.
○   Leer organiseren door commissielid te worden.

Deze voordelen krijg je voor maar €10,- per jaar (zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement)! Je lidmaatschap loopt automatisch door, tot je opzegt via de website. Doe dit voor 1 juli om uitgeschreven te zijn voor het volgende academische jaar!

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonlijke informatie


Contactgegevens


TU Delft gegevens
Doorlopende SEPA-machtiging

Als lid van D.B.S.G. Stylos dient u ieder verenigingsjaar (1 september t/m 31 augustus) het in het Huishoudelijk Reglement vastgelegde bedrag van ledencontributie te betalen tot wederopzegging van de lidmaatschap. Wederopzegging dient voor 1 september te geschieden. De contributie bedraagt op dit moment €10,- per jaar.

Naam: Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos
Adres: Julianlaan 132
Postcode: 2628 BL
Plaats: Delft
Land: Nederland
Incassant ID: NL66ZZZ403974050000
Kenmerk Machtiging: Ledencontributie D.B.S.G. Stylos

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap Stylos.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Algemene voorwaarden

Lees onze Statuten
Lees onze Algemene Voorwaarden (Huishoudelijk Reglement)
Lees onze Privacy Policy - Algemeen
Lees onze Privacy Policy - Evenementen
Lees onze Turf MachtigingBevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan, en gebruik cijfers in het antwoord.