De aanvragen voor het Stylos fonds worden in drie categorieën behandeld:
1. Aanvraag voor evenementen.
2. Aanvraag voor groepsreizen.
3. Aanvraag voor individuele reizen.
 

1. Criteria Evenementen

 1. De relevantie van het initiatief voor bouwkundestudenten moet duidelijk zijn.
 2. Voor alle studenten van de faculteit Bouwkunde moet het mogelijk zijn het initiatief bij te wonen.
 3. Het initiatief mag geen onderdeel zijn van het standaardcurriculum en moet een extracurriculair evenement zijn.  
 4. De noodzaak van de bijdrage van het Stylos Fonds moet duidelijk zijn.
 5. Het aangevraagde bedrag van het Stylos Fonds moet onderbouwd zijn.
 6. Het initiatief mag niet winstgevend zijn.
 7. Een begroting van het evenement moet bijgevoegd zijn bij de aanvraag. 

2. Criteria Groeps reizen

 1. Groepsreizen dienen georganiseerd te worden door studenten of studentenorganisaties. De organisatorische verantwoordelijkheid moet duidelijk bij de studenten liggen.
 2. Inschrijvingen zijn open voor alle studenten van de faculteit Bouwkunde. Daarom moet er een openbaare aankondiging worden gedaan.
 3. Reizen die deel uitmaken van het vast academisch curriculum en vervolgens aan studiepunten (ECTS) gekoppeld zijn, komen niet in aanmerking voor financiering uit het Stylos Fonds.
 4. Uitwisselingsstudenten zijn uitgesloten van financiële steun uit het Stylos Fonds.
 5. Een verslag van de reis moet worden gepubliceerd in een boekje, een tijdschrift of getoond in een (digitale) tentoonstelling om de opgedane kennis te delen met de faculteit en anderen. Fonds Stylos moet bij deze reportage of tentoonstelling worden vermeld.
 6. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal 45 ECTS, een HBO-diploma of ingeschreven te staan ​​aan de TU Delft als masterstudent.
 7. De groep dient uit minimaal 8 deelnemers en maximaal 25 deelnemers te bestaan.
 8. De reis moet minimaal 6 dagen duren.
 9. Het maken van een excursiegids en (online) publicatie van de reis is verplicht.
 10. De excursie moet worden begeleid door een professor.
 11. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een reisverzekering.
 12. Ook begeleidende hoogleraren komen in aanmerking voor financiering uit het Stylos Fonds.
 13. De aanvraag voor financiering uit het Stylos Fonds dient minimaal 8 weken voor vertrek te zijn ingediend.
 14. De subsidie ​​wordt overgemaakt aan de aanvrager van het Stylos Fonds.
 15. Reizen die verband houden met vakken in de bachelor- of masteropleiding zijn uitgesloten indien verplicht voor de cursus. De reizen moeten extracurriculair zijn, maar wel aansluiten bij hun studieprogramma.
 16. De uitbetaling van het Stylos Fonds gaat alleen door als aan alle voorwaarden is voldaan.

Binnen uiterlijk 3 maanden (90 dagen) na de excursie dienen onderstaande documenten middels dit formulier te worden ingeleverd

 1. Een digitale lijst, in dit template, van de deelnemers met persoonlijke gegevens (studienummers, huisadres, e-mailadres, aantal ECTS/MSc en handtekening).
 2. De programmagids.
 3. Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten naast de begroting (exploitatie).
 4. Bonnen (allemaal categorisch geplakt op A4-papier).
 5. De originele bonnen van reiskosten (huurauto's, bussen, treinen, vliegkosten en lokale reizen).
 6. De originele bonnen van verblijfkosten.
 7. De originele bonnen van entreetickets.
 8. Een aftermovie van de reis. 
 9. Een schriftelijke rapportage, geschikt voor publicatie (bijvoorbeeld op onze website).

3. Criteria Individuele reizen

 1. De reis dient georganiseerd te worden door studenten of studentenorganisaties. De organisatorische verantwoordelijkheid moet duidelijk bij de studenten liggen.
 2. Uitwisselingsstudenten zijn uitgesloten van financiële steun uit het Stylos Fonds.
 3. Een verslag van de reis moet worden gepubliceerd in een boekje, een tijdschrift of getoond in een (digitale) tentoonstelling om de opgedane kennis te delen met de faculteit en anderen. Fonds Stylos moet bij deze reportage of tentoonstelling worden vermeld.
 4. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal 45 ECTS, een HBO-diploma of ingeschreven te staan ​​aan de TU Delft als masterstudent.
 5. De reis moet minimaal 6 dagen duren.
 6. Het maken van een excursiegids en (online) publicatie van de reis is verplicht.
 7. De reis moet worden ondersteund door een professor.
 8. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een reisverzekering.
 9. De aanvraag voor financiering uit het Stylos Fonds dient minimaal 8 weken voor vertrek te zijn ingediend.
 10. De subsidie ​​wordt overgemaakt aan de aanvrager van het Stylos Fonds.
 11. Reizen die verband houden met vakken in de bachelor- of masteropleiding zijn uitgesloten indien verplicht voor de cursus. De reizen moeten extracurriculair zijn, maar wel aansluiten bij hun studieprogramma.
 12. De uitbetaling van het Stylos Fonds gaat alleen door als aan alle voorwaarden is voldaan.

Binnen uiterlijk 3 maanden (90 dagen) na de excursie dienen onderstaande documenten middels dit formulier te worden ingeleverd

 1. Een digitale lijst, in dit template, van de deelnemer met persoonlijke gegevens (studienummer, huisadres, e-mailadres, aantal ECTS/MSc en handtekening).
 2. De programmagids.
 3. Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten naast de begroting (exploitatie).
 4. Bonnen (allemaal categorisch geplakt op A4-papier).
 5. De originele bonnen van reiskosten (huurauto's, bussen, treinen, vliegkosten en lokale reizen).
 6. De originele bonnen van verblijfkosten.
 7. De originele bonnen van entreeticket. 
 8. Een aftermovie van de reis. 
 9. Een schriftelijke rapportage, geschikt voor publicatie (bijvoorbeeld op onze website).