Over

Het Stylos Fonds is een onafhankelijke stichting die sinds 1984 onafhankelijke initiatieven van bouwkundestudenten steunt. Hieronder vallen lezingen, workshops, exposities en andere studiegerelateerde activiteiten die een waardevolle toevoeging zijn aan het reguliere onderwijsprogramma van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het fonds voorziet subsidies en rente-vrije voorschotten, ideeën en immateriële steun, aangezien de bestuursleden van het Stylos Fonds vele interessante contacten hebben. Studenten zijn welkom om hun initiatieven te presenteren aan het bestuur van het Stylos Fonds en om een aanvraag te doen op financiering. Samen met studievereniging Stylos helpt het bestuur van het Stylos Fonds graag met het waarmaken van jouw ideeën.   

Procedure

Zodra een aanvraag is gedaan beslist het bestuur van het Stylos Fonds tijdens een bestuursvergadering of de aanvraag gehonoreerd wordt. Tijdens deze vergadering beslist het bestuur over 75% van het bedrag wat is aangevraagd. De overige 25% wordt uitgekeerd zodra het bestuur de exploitatie van het evenement heeft ontvangen. In het geval dat het Stylos Fonds niet in staat is om de aanvraag te ondersteunen kan het bestuur beslissen om een deel van het aangevraagde bedrag te vergoeden of om de aanvraag af te wijzen. Het bestuur van het Stylos Fonds behoudt zich het recht voor om een aanvraag af te wijzen, ook als deze aanvraag voldoet aan bovenstaande criteria.

Door onze samenwerking met het FAST University Fund is een aanvraag die door het Stylos Fonds goedgekeurd is ook automatisch goedgekeurd door FAST, daardoor is het mogelijk een extra bijdragen van FAST te ontvangen.

Bestuur

Het bestuur van het Stylos Fonds bestaat uit: Roberto Cavallo (voorzitter), Marit Smit (secretaris), Max de Groot (penningmeester), Stijn BlomLeontine de WitSjoerd Wortelboer, Lodewijk van EsDavid van der PeijlMarc Kellerman en Marilotte Stemerdink.
Voor vragen over het fonds kunt u een e-mail sturen naar fund@stylos.nl of bellen naar 015-2783697.

       
2019 - Bouwen met Delft (Stylos) 
2018 - Grote Reis (Stylos)