Graag nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 januari. De vergadering zal plaats vinden in de Bouwpub. Je bent van harte welkom vanaf 19:00 uur, waarna de vergadering om 19:30 uur zal beginnen.

In de bijlagen kunt u de notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergadering vinden, evenals de uitnodiging en de definitieve agenda van de aankomende Algemene Ledenvergadering.

We hopen u in groten getale te mogen ontvangen!