STEEOWEE MENTOR WORDEN

Vjeeeze bouwko’s van tegenwoordig, het thema van de SteeOwee 2022 is bekend!!

WATSKEBOUWT?!

Deze zomer staat het eerstejaarsweekend in het teken van bouwen met bakstenen, de nieuwe lading bouwko’s van tegenwoordig wegwijs maken in Delft en dansen als sterrenstof. Hiervoor hebben we jullie hulp wel nodig. Heb jij het in je om een parelmentor te worden? Get Spanish en maak als mentorkoppel een luek filmpje waarin jullie laten zien hoe graag jullie mentor willen worden. 

Eisen/tips voor het filmpje:

  • Verwerk het thema

  • Tussen de 2 en 3 minuten lang

  • Voor inspiratie kan je op Youtube zoeken op SteeOwee 2021 (of ouder)

  • De SteeOwee is van 19 tot en met 21 augustus, dus zorg dat je dan echt beschikbaar bent!

  • De deadline is op 26/05.

Schrijf je nu in samen met je duo en mail later, voor 26/05, jullie filmpje naar ons!
Voor vragen, mail steeowee@stylos.nl 

 

Vjeeeze bouwko’s van tegenwoordig, the theme of the SteeOwee 2022 has been revealed!!

WATSKEBOUWT?!

This summer, the freshmenweekend is all about building with bricks, teaching the new ‘bouwko’s van tegenwoordig’ all about Delft and the faculty and dancing as stardust. We need you guys to make this happen! Do you have what it takes to become a pearl mentor? Get Spanish and make a funny video as a mentor couple where you show why you want to become a mentor.

Requirements/tips for the video:

  • Use the theme

  • Between 2 and 3 minutes long

  • For inspiration you can search on Youtube for SteeOwee 2021 (or older)

  • The SteeOwee is from August 19 to 21, so make sure you're available then!

  • The deadline is on 26/05.

Sign up now together with your duo and email us, before 26/05, your video!
For questions, mail steeowee@stylos.nl