Aan het begin van het jaar je kans gemist? Of net terug uit het buitenland? Of nu toch wel lekker je BSA binnen, dus tijd voor meer uitdaging? Kom een halfjaarlijkse commissie doen bij Stylos! Er is nog plek in de Exchange, MZN, Rally, Jaarboek én de Business Tour Abroad Commissie. Dinsdag 21 januari is er een commissie-interesselunch in het Styloshok. Kom tosti's bouwen en stel al je vragen! Aanmelden voor een commissie kan via dit formulier.

Missed your chance at the beginning of the year? Just came back from studying abroad? Just got your BSA points, so time for more challenge? Come and join a committee at Stylos! There are places available in the exchange, midzomernacht festival, rally, yearbook ánd business tour abroad committee. Thursday January the 21st, there will be a committee interest lunch at Stylos. Come and build your tosti and ask all of your questions! Applying for a committee can be done through this form.