Urban Farming | De toekomst van jouw voedsel

Voor het jaar 2050 zijn de voorspellingen dat de wereldbevolking gegroeid zal zijn tot 10 miljard mensen. Van dit aantal zou zo’n 70 procent in steden wonen. Hiermee wordt duidelijk dat de komende decennia de druk op steden zal toenemen. Zonder aanpassingen aan de omgeving zal de leefbaarheid onder druk komen te staan. Land en voedsel zullen schaarser worden en urban farming lijkt de oplossing te zijn voor deze tekorten.

Zogeheten urban farming is de productie van voedsel binnen een stad. Momenteel is het gebruikelijk om voedsel te verbouwen op het platteland en buiten de steden, maar urban farming wijkt op dit punt af van de traditionele landbouw. Er zijn diverse vormen waarin stadslandbouw kan worden toegepast. Zo zijn traditionele moestuinen al een relatief eenvoudig voorbeeld, maar deze kunnen bijvoorbeeld ook bovenop vlakke daken worden geplaatst.  Meer complexe toepassingen zijn complete flats ingericht op het kweken en verbouwen van groentes.

Het grootste voordeel van deze revolutionaire landbouw is de efficiëntie. Door het stapelen van de planten wordt er veel ruimte bespaard. In Londen is in 2017 de eerste ondergrondse boerderij gestart. De verlaten schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog vormen een ondergronds netwerk en krijgen met deze nieuwe invulling een tweede leven. Drieëndertig meter pal onder het drukke stadsleven worden circa twintig verschillende soorten kruiden gekweekt, die later verkocht worden aan supermarkten en restaurants in Londen. Doordat het kweken plaatsvindt in een afgesloten omgeving, zijn factoren als licht, water en voeding nauwkeurig af te stellen.

Daarnaast kan stadslandbouw ook toegepast worden op bestaande daken die nu nog onbenut zijn. Zo streeft de burgemeester van Parijs ernaar dat in 2020 een derde deel van de platte daken gebruikt zal worden voor het verbouwen van voedsel. Bovendien zijn er in Parijs veel leegstaande garages, waarvan sommigen nu al worden gebruikt voor de teelt van aardbeien of champignons.

In Nederland zijn er onderhand ook al tal van voorbeelden van Urban Farming te noemen, zoals The New Farm in Den Haag. Dit voormalige gebouw van Philips is recent verbouwd. Op het platte dak bevindt zich nu een kas waarin groentes als paprika’s, tomaten of courgettes worden verbouwd.

Naast de praktische kant van Urban Farming draagt het op meer vlakken bij aan een verbeterde samenleving. Zo zorgt het voor bewustwording bij mensen, en voor het grote aantal vrijwilligers wat vaak vereist is bij deze moderne boerderijen vormt het een plek van ontmoeting.

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan deze vorm van landbouw. Zo is het assortiment vooralsnog vrij beperkt tot relatief eenvoudig te verbouwen planten zoals kruiden of sla. De meer complexe groenten zoals tomaten et cetera worden ook wel verbouwd, maar zijn in de huidige vorm nog niet rendabel en daarmee dus ook nog niet geschikt voor normale consumptie.

Urban Farming staat voorlopig nog in zijn kinderschoenen en lijkt nog niet geschikt voor het grote publiek. De vooruitzichten zijn echter veelbelovend en het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat het vaker toegepast gaat worden.

 

Bronnen:

Rodionova, Z. (2017, 3 februari). Inside London’s first underground farm. Independent. Geraadpleegd                    van https://www.independent.co.uk/Business/indyventure/growing-underground-london-                      farm-food-waste-first-food-miles-a7562151.html

Tenkink, G. (2018, 30 april). Zes verdiepingen en een dakterras vol stadslandbouw. Duurzaam Gebouwd,                        1(1). Geraadpleegd van https://www.duurzaamgebouwd.nl/project/20180430-zes-verdiepin                             gen-en-een-dakkas-vol-stadslandbouw

Unicef. (2012). Urban Population Map [Dataset]. Geraadpleegd op 6 mei 2019, van https://www.unicef.                    org/sowc2012/urbanmap/

United Nations. (2017). World Population Prospects (ESA/P/WP/248). Geraadpleegd van https://esa.                     un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf

Van Zijl, K. (2018, 13 maart). In Parijs verbouwen stadsboeren champignons in parkeergarages. Re                              source, 12(15). Geraadpleegd van https://resource.wur.nl/nl/show/In-Parijs-verbouwen-stads                  boeren-champignons-in-parkeergarages.htm

Afbeelding:

 Atelier GROENBLAUW, Amar Sjauw En Wa - Windhorst