De tentoonstelling heeft als thema ‘Alleenzaamheid’. Dit valt binnen een groter thema ‘Versplintering en samenkomst’. Waarbij het gaat over zowel het isoleren in de maatschappij als het verbinden met anderen. Er zijn vier capsules die door de faculteit verspreidt staan waar de bezoeker, afgescheiden van de omgeving, kan reflecteren op het fenomeen ‘alleen zijn’ en ‘eenzaamheid’. In elke cabine gebeurt dit op een andere manier. 
De tentoonstelling zal op 31 mei 2023 vanaf 17.00 uur feestelijk worden geopend, locatie volgt nog!

The theme of the exhibition is ‘Aloneliness’. This is part of a bigger theme of fragmentation and unification within society. Where we discuss both the isolation within society as well as connecting with others. There are four capsules scattered around the faculty where visitors, separated form their environment, can reflect on the phenomenon of ‘being alone’ and ‘loneliness’. Every capsule has its own way of exploring these phenomena.
The exhibition will be festively opened on 31 May from 5 pm, location to be announced!