19 februari zal de Future Makers Day plaatsvinden. Deze dag zal in het teken staan van hoe men kijkt naar de uitdagingen van de toekomst. Op deze dag zullen vier bedrijven uit verschillende sectoren binnen de bouwkunde hun visie op de toekomst laten horen. Deze bedrijven geven een korte introductie van de uitdagingen van de toekomst in hun vakgebied. Hierna wordt er door elk van de bedrijven een workshop van 2 uur gegeven. Met dit bedrijf ga je zoeken naar een oplossing voor een uitdaging van de toekomst. Voor deze workshops moet je je van te voren opgeven via de site (beperkt aantal plaatsen per workshop). Door mee te doen met één van de workshop wordt er een plek tijdens het avondprogramma gereserveerd. Hier geeft Daan Roosegaarde van Studio Roosegaarde zijn visie op de uitdagingen van de toekomst.

---

On the 19th of February, the Future Makers Day will take place. This day will focus on the challenges of the future. On this day, four companies from different sectors within architecture will show their vision on the future. These companies will give a short introduction about their challenges for the future in their own discipline. After the introductory talk there will be a two-hour workshop for each company. In this workshop you’ll search, together with one of the companies, for a solution for a challenge of the future. For this workshop you have to sign up at www.stylos.nl. (limited number of places per workshop). By joining one of the workshops we’ll reserve a place for the evening program where Daan Roosegaarde from Studio Roosegaarde gives his vision on the challenges of the future. 

If you want to know more about the companies before signing up for a workshop check out their websites!

Inbo: (urbanism)
https://www.inbo.com/nl
RoosRos: (architecture)
https://www.roosros.nl/
Tank: (interior/architecture)
https://tank.nl/
Witteveen+Bos: (building technology)
https://www.witteveenbos.com/