Voor alle Stylosleden zijn er binnen de vereniging twee vertrouwenspersonen. Ze zijn een toegankelijk contactpunt voor ongewenst gedrag, waaronder valt:

 • (seksuele) intimidatie;
 • discriminatie;
 • agressie en geweld;
 • bedreiging;
 • pesterij;
 • roddel;
 • werkdruk (binnen de vereniging).

Neem dus contact op met een van onze vertrouwenspersonen als je een van bovenstaande dingen ervaart of ziet gebeuren. Bij de vertrouwenspersonen kun je je verhaal kwijt, samen zoeken naar oplossingen of op zoek naar professionele hulp. De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht, en delen dus met niemand persoonlijke informatie, ook niet met het huidige bestuur. De vertrouwenspersonen binnen onze vereniging zijn:

 • Fien Jorna
  f.a.r.jorna@student.tudelft.nl
  +31 6 50 56 14 41


   
 • Sem van den Eijnde
  s.b.vandenEijnde@student.tudelft.nl
  +31 6 82 04 96 70

Ook binnen de TU Delft zijn er vertrouwenspersonen en kun je terecht met klachten en voor ondersteuning. Meer hierover is te vinden op deze site.

Mocht je vragen hebben over de opzet of organisatie van de vertrouwenspersonen binnen Stylos, neem dan contact op met Nick Coes (Voorzitter).