Voor alle Stylosleden zijn er binnen de vereniging twee vertrouwensmentoren. Ze zijn een toegankelijk contactpunt voor ongewenst gedrag, waaronder valt:

 • (seksuele) intimidatie;
 • discriminatie;
 • agressie en geweld;
 • bedreiging;
 • pesterij;
 • roddel;
 • werkdruk (binnen de vereniging).

Neem dus contact op met een van onze vertrouwensmentoren als je een van bovenstaande dingen ervaart of ziet gebeuren. Bij de vertrouwensmentoren kun je je verhaal kwijt, samen zoeken naar oplossingen of op zoek naar professionele hulp. De vertrouwensmentoren hebben geheimhoudingsplicht, en delen dus met niemand persoonlijke informatie, ook niet met het huidige bestuur. De vertrouwensmentoren binnen onze vereniging zijn:
 

 • Nynke Stam
  N.M.Stam@student.tudelft.nl
  +31 6 41 88 16 13

 • Bas Plaisier
  B.C.Plaisier@student.tudelft.nl
  +31 6 38 49 65 21

Binnen de TU Delft zijn er vertrouwenspersonen en kun je terecht met klachten en voor ondersteuning. Meer hierover is te vinden op deze site.

Mocht je vragen hebben over de opzet of organisatie van de vertrouwensmentoren binnen Stylos, neem dan contact op met Stijn Blom (Voorzitter).