Het Stylos Paviljoen is ontworpen en gebouwd door een team studenten als symbool voor het 175-jarig bestaan van de Technische Universiteit Delft. Technologische innovaties, die in deze 175 jaar ontwikkeld zijn en in de toekomst ontwikkeld zullen worden, zijn producten van samenwerkingen tussen verschillende mensen. Door samen te werken, kan een groter effect worden bereikt.


Foto: Adriaan van Dam

Om deze innovatieve blik van de TU Delft te visualiseren, is het Stylos Paviljoen ontworpen rond het thema; ‘The whole is greater than the sum of its parts’. Het paviljoen is opgebouwd uit meerdere kleine elementen, die gecombineerd een indrukwekkend geheel vormen. Eén element symboliseert een persoon, een idee, een innovatie, een technologie of een jaar. Ook representeren verschillende delen de faculteiten van de TU Delft. Samenwerkingen hiertussen maken de universiteit, het geheel.

Het thema van dit 175-jarig bestaan van de TU Delft luidt ‘Technology for Life’. Dit duidt aan dat technologische innovaties gaan over het verbeteren van het leven van mensen en op die manier bij te dragen hieraan. We willen graag iedereen uitnodigen ook in het paviljoen iets achter laten, als symbool van ieders bijdrage aan de toekomst. Zo wordt het een paviljoen van en voor iedereen.

Wanneer het de toekomst betreft, kan het begrip duurzaamheid niet genegeerd worden. In dit paviljoen worden de meeste materialen teruggebracht naar de leveranciers, die de materialen kunnen hergebruiken en het dus geen afval wordt.