Vind jij het leuk om na te denken over het onderwijs? Wat kan er beter en welke ondersteunende activiteiten of skills zijn nodig om het de bouwkundestudenten makkelijker te maken? Sluit je aan bij deze werkgroep om eens in de vier weken te discussiëren over het onderwijs op onze faculteit en te brainstormen over extra ondersteunende activiteiten!

Ontstaan

Educational Thinking is ontstaan tijdens het jaar van Bestuur 127. Hiervoor was er elk jaar een onderwijscommissie, bestaande uit studenten die zich graag bezig hielden met het onderwijs en hiervoor activiteiten wilden organiseren, denk aan workshops of excursies. Deze onderwijscommissie is in de vorm van Educational Thinking als het ware een nieuw leven ingeblazen door het een structuur te geven van een werkgroep, zo wordt brainstormen over het onderwijs voor iedereen toegankelijk!

Hoe werkt het?

Ongeveer één keer per 4 weken komt de werkgroep tijdens een TU-pauze bij elkaar om te brainstormen! Maar hoe ziet zo’n brainstormsessie eruit en welke thema’s worden besproken?

De onderwijscommissarissen van Stylos bepalen in de loop van het jaar welke (actuele) onderwijs thema’s relevant zijn om te behandelen met de werkgroep, maar alle betrokken studenten hebben hier uiteraard zelf ook inspraak over! Ook van buitenaf kan soms een thema worden aangedragen, dus is er een thema dat volgens jou behandeld moet worden, laat het ons weten!

Voorbeelden van thema’s waar over wordt gebrainstormd:

  • Faculteit (studieplekken, groen, bibliotheek, ontspanningsplekken)
  • Toetsing algemeen (papers, tentamens, deadlines, presentaties, portfolio’s)
  • Extracurriculair (lezingen, workshops, excursies, boeken/literatuur)
  • Welzijn (informatief, ondersteunend, druk & stress, competitiecultuur)

Tijdens de brainstorm is ruimte om na te denken over problemen die spelen omtrent de besproken thema’s, maar ook nemen we tijd om mogelijke oplossingen te bedenken! Deze werkgroep is dan ook een stapje verder dan enkel je input geven, het vraagt ook om een kritische houding en enigszins oplossingsgericht nadenken. Tenslotte is het doel om daadwerkelijk het onderwijs op onze faculteit te verbeteren! We kijken hierbij ook wie met welke input aan de slag kan of aan wie de input kan worden doorgegeven. Gaan de onderwijscommissarissen van Stylos ermee aan de slag of zijn er enthousiaste studenten in de werkgroep die ermee bezig gaan? Soms is de verkregen input bestemd voor de FSC, BK Green of de faculteit. Omdat onze lijntjes met deze verschillende organen erg kort zijn, komt de input altijd bij de juist mensen terecht en kan er werk van worden gemaakt!

Verder is de werkgroep erg vrijblijvend, in- en uitstroom kan gedurende het hele jaar. Daarnaast bepaal je zelf hoeveel tijd je erin wilt steken! Hou je het alleen bij de maandelijkse brainstorm momenten of ben je enthousiast om met de input aan de slag te gaan en (samen met anderen) een evenement/workshop/excursie te organiseren? Het kan en mag allemaal!

Output

Maar wat zien we concreet terug van de input die wordt verkregen door deze werkgroep?

Een aantal studenten gaven bijvoorbeeld aan dat ze nooit echt advies of tips hebben gekregen vanuit het onderwijs over hoe je het beste je ontwerpproject kunt presenteren (of überhaupt een presentatie moet geven). Wij zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben een ‘Presentation skills workshop’ georganiseerd, waarin vooral werd ingegaan op online presenteren.

Meld je aan!

Al druk genoeg met andere Stylos-commissies, maar wel een mening over het onderwijs? Wil je niet per se actief worden bij Stylos, maar wel meedenken over het onderwijs op onze faculteit?

Aanmelden kan het hele jaar door via onderwijs@stylos.nl

En geen zorgen, naast deze werkgroep kun je dus gerust nog een andere commissie doen of juist voldoende tijd over houden voor zaken buiten Stylos!