pantheon// 2011 | spoor

pantheon// is een twee maandelijkse uitgave van de Bouwkundige studievereniging Stylos, waarin vakgerelateerde artikelen en interviews staan, gericht op verschillende thema’s die wisselen per editie. Ook wordt er verslag gedaan van zaken waar Stylos zich mee bezig houdt

 

pantheon// commissie 2011-2012
01 september 2011 00:00