Bij het aanvragen van subsidie voor een activiteit is het belangrijk dat je aantoont wat het belang is van jouw activiteit voor de bouwkundestudent. Alle studenten van onze faculteit moeten dus ook kunnen deelnemen aan deze activiteit. Daarnaast moet worden aangetoond wat de relevantie is van de bijdrage van het Stylos Fonds. Dit betekent dat de organisatie geen winst kan maken op het evenement waarvoor zij subsidie aanvragen. Hiervoor voeg je een begroting toe aan je aanvraag.

Wanneer je aanvraag is ingediend zal het bestuur van het Stylos Fonds tijdens hun vergadering beslissen of de subsidie wordt toegekend. Deze wordt eens in het kwartaal georganiseerd. Bij toekenning wordt op basis van de begroting 75% van het aangevraagde bedrag toegekend. De laatste 25% wordt bijgedragen na het overhandigen van de exploitatie. Alleen op deze manier wordt voorkomen dat organisaties winst maken op hun activiteit.

Het bestuur van het Stylos Fonds behoudt zich altijd het recht een aanvraag af te wijzen, zelfs wanneer deze wel voldoet aan de gestelde eisen.

Download hier het aanvraagformulier en stuur deze op naar fund@stylos.nl

De volgende vergadering zal plaatsvinden op:

8 mei 2018