Stylos Grant

De Stylos Grant is een subsidie die bedoeld is voor excursies en studiereizen. Als student kan je deze eenmalig aanvragen tijdens de studie. De grootte van deze bijdrage is ieder jaar afhankelijk van het budget van de faculteit, momenteel is dit €100,- per student. Het doel van het Stylos Fonds voor reizen is het ondersteunen van extra-curriculaire excursies die bijdragen aan de academische ontwikkeling van de studenten. 

Stylos Fonds

Het Stylos Fonds vervult sinds 1984 een vliegwielfunctie ter stimulering van de initiatieven voor en door studenten van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Je kunt hierbij denken aan lezingen, workshops, tentoonstellingen, etc. Dit alles ter aanvulling van wat de faculteit te bieden heeft. Zij doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies, renteloze voorschotten, ideeën en advies. Ook heeft het Bestuur van het Fonds vele contacten die je kunnen helpen bij de organisatie van het evenement.

Initiatieven

Als student kun je bij Stylos aankloppen met goede ideeën en initiatieven. Samen met het bestuur van het Stylos Fonds en met de hulp en faciliteiten van de studievereniging kun je jouw ideeën verwezenlijken.

Donateurs

De subsidies die het Stylos Fonds elk jaar heeft te vergeven zijn te danken aan de schenkingen van haar donateurs. De donateurs van het Stylos Fonds bestaan uit architecten, stedenbouwkundigen, docenten, recent afgestudeerde bouwkundestudenten, bureaus en mensen die de bouwkundestudenten een warm hart toe willen dragen. Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden om donateur te worden. Mail deze ingevult naar fund@stylos.nl.

Stylos Fonds Bestuur

Het Bestuur van het Stylos Fonds bestaat uit een combinatie van personen werkzaam bij de verschillende afstudeerrichtingen van de faculteit Bouwkunde en een deel van het Bestuur van Stylos.

Voorzitter
prof. ir. Thijs Asselbergs 

Secretaris
Pieter Clemens (Stylos Bestuur 125)

Penningmeester
Sebastiaan Vork (Stylos Bestuur 125)

Bestuursleden
ir. Tjeerd Wessel 
ir. Jack Breen
ir. Leontine de Wit 
Amber van der Voorn (Stylos Bestuur 124)
Joost van Eijk (Stylos Bestuur 124)
Mara Kopp (Stylos Bestuur 124)
Basia van Vliet (Stylos Bestuur 125)