Locatie: The Green Village
Datum: 
The Green Village

Stylos Design Contest: The Green Village

The Green Village werkt nu aan het ontwerp van een Co-Creation centre samenwerking met verschillende partijen, zoals prof. Rob Nijsse, prof. Andy van den Dobbelsteen, Royal HaskoningDHV, provincie Zuid-Holland e.a. In dit centrum wordt er onderzoek gedaan, het biedt inspiratie en er is ruimte voor co-creatie door middel van workshops.

Totdat dat gebouw er is, is The Green Village op zoek naar een tijdelijk paviljoen dat als voorloper van het Co-Creation centre zal dienen.

Op 6 juni 2017 zal het meest kansrijke en ambitieuze ontwerp gerealiseerd zijn om onderdak te bieden aan de Research Exhibition van de TU Delft.

WAT

De student krijgt de mogelijkheid om een ontwerp te maken voor het tijdelijke Co-Creation centre. Dit tijdelijke paviljoen moet in relatie staan met het permanente gebouw en heeft het thema “warm en koud”. Het Co-Creation centre dient een klein, afgesloten paviljoen te zijn waar ruimte is voor exposities en workshops.

De deadline voor het tijdelijke paviljoen is 1 juni. Door de tijdsdruk dient het ontwerp rekening te houden met de haalbaarheid van zowel de voorbereidingen als de daadwerkelijke constructie van het paviljoen.

WAAR

De Green Village bevind zich op het oude bouwkunde terrein van de TU Delft. Op dit terrein wordt nu volop gebouwd. De Green Village brengt de technische ontwikkelingen van de TU Delft samen. Het Co-Creation centre ligt aan de noordzijde van het terrein, naast de entree van de Green Village.