D.B.S.G. Stylos, de studievereniging van Bouwkunde, viert dit jaar haar 125e verjaardag. Het Westterrein van de faculteit zal veranderen in een feestterrein waar het lustrum groots geopend zal worden. De entree is GRATIS, dus wees erbij! Meer informatie is te vinden op Facebook.

Huisregels

 • Er wordt geen alcohol geschoken aan personen onder de 18 jaar.
 • Bij twijfel is men verplicht hun identiteitskaart te laten zien.
 • Op het evenement gelden de richtlijnen van de Nederlandse Horeca, vastgelegd in "Huis & Gedragregels Horeca".
 • Wij verwachten dat alle bezoekers van het Lustrum Openingsfeest met respect omgaan met elkaar en met de geboden voorzieningen.
 • Schade wordt door ons altijd verhaald op de veroorzaker.
 • Wij staan niet toe dat er op het evenement drugs (soft, hard & party drugs) gebruikt wordt of wordt verhandeld.
 • Wij staan niet toe dat iemand u of anderen bedreigt, bij geweldpleging waarschuwen wij altijd de politie.
 • Er wordt altijd toegang geweigerd aan personen die onder invloed zijn en/of overlast veroorzaken.
 • De barbeheerder beslist in situaties waarin de huisregels niet voorzien. U kunt tegen beslissingen achteraf bezwaar maken bij de organisatie.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Maak geen herrie bij het verlaten van het evenement.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan op het evenemententerrein, binnen de hekken. Niet op straat en in de faculteit.