Bedrijf
KOW
Type
Stageplek
Locatie
Den Haag (NL)
Branche / Vakgebied
Architecture
Vereiste taal
Engels, Nederlands
Start op
05 december 2022
Eindigt op
02 maart 2023
Website
https://kow.nl/

Omschrijving

English version below

 

Wie ben jij?

Je bent creatief en nieuwsgierig. Je bent niet bang om te vragen en staat open om te leren. Eigen initiatief en een goed gevoel voor humor worden gewaardeerd en dragen bij aan de cultuur en sfeer op het bureau. Je wilt je stage gebruiken om te ontdekken wat je leuk vindt.

Welke vaardigheden kan je bij KOW ontwikkelen?

Je krijgt de kans om mee te werken aan prijsvragen, selecties en planuitwerkingen. Onder de supervisie van een architect ontwikkel je ontwerpvaardigen in Sketchup & Revit en werk je aan presentatiemateriaal in onder andere Indesign. We stimuleren het maken van handschetsen en beschikken over verschillende tekentablets. We geloven in ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en je krijgt veel vrijheid om je eigen bijdrage te leveren. Zowel thuiswerken als werken op kantoor zijn in overleg mogelijk.

Wie zijn wij?

Om het leven in de stad te verbeteren is het KOW’s missie om natuurlijk stedelijk leven te onderzoeken en vorm te geven. Met 40 collega’s werken wij vanuit Den Haag en Eindhoven aan projecten waarin we de balans tussen de menselijke natuur en verdergaande verstedelijking willen herstellen. Een balans tussen natuurlijk leven in de stad, comfortabel stedelijk verdichten en sociale oplossingen voor een veerkrachtige samenleving. Onze kernwaarden raken aan eigentijdse thema’s zoals de zorg voor een verantwoorde leefomgeving, circulariteit en gezondheid. We werken samen aan modern vakmanschap in een groot aantal projecten in onder andere woningbouw, utiliteitsbouw, onderwijs en zorg. Met het team ondernemen we vaak leuke activiteiten met elkaar zoals borrels en excursies.

Waar dan?

KOW Den Haag zit in BINK36, een prachtig voormalig industrieel complex aan de rand van de Haagse binnenstad, op loopafstand van station Hollands Spoor en CS.

Interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en eventueel portfolio naar vacature@kow.nl onder vermelding van ‘sollicitatie stage’ of neem contact op met Jill Hofbauer 070 34 66600

 

Who are you?

You are creative and curious. You are not afraid to ask and open for learn. Own initiative and a good sense of humor are appreciated and contribute to the culture and atmosphere at the office. You want to use your internship to discover what you really like.

Which skills can you develop at KOW?

You will have the opportunity to participate in competitions, selections and plan elaborations. Under the supervision of an architect, you develop design skills in Sketchup & Revit and work on presentation material in Indesign, among others. We encourage making hand sketches and have various drawing tablets at our disposal. We believe in room for personal development and you get a lot of freedom to make your own contribution. Both working from home and working at the office are possible in consultation.

Who are we?

To improve life in the city, KOW's mission is to explore and shape natural urban life. With 40 colleagues, we work from The Hague and Eindhoven on projects in which we want to restore the balance between human nature and further urbanization. A balance between natural living in the city, comfortable urban densification and social solutions for a resilient society. Our core values touch on contemporary themes such as care for a responsible living environment, circularity and health. We work together with modern craftsmanship on a large number of projects in residential construction, non-residential construction, education and healthcare. With the team we often do fun activities such as drinks and excursions.

Where?

KOW Den Haag is located in BINK36 at the Binckhorstlaan 36, a beautiful former industrial complex on the edge of the city center of The Hague, within walking distance of Hollands Spoor station and Central Station.

Interested?

Send your motivation letter and portfolio, if possible, to vacature@kow.nl stating 'application internship' or contact Jill Hofbauer at 070 34 66600