ENGLISH BELOW

Who will be the next Future Maker? | FREE LUNCH

In de tweede lunchlezing van de Future Makers-awards nodigen wij Andreja Andrejević en Jasper Spiegeler uit; twee moderne ontwerpers die met behulp van software de pijnpunten in de bouwwereld laten zien en hier een oplossing voor bieden. In de bouw vindt er veel innovatie plaats op het gebied van materialen en technieken, maar de kennisverwerving en processen achter de schermen blijven achter. De computer kan een oplossing bieden voor de steeds complexer wordende projecten. 

De twee ontwerpers van OMRT zullen hun ervaringen delen en een toekomstbeeld schetsen voor het gebruik van computersoftware in de bouw. 

In dit Lustrumjaar zullen wij een aantal sprekers uitnodigen om in de Oranje Zaal te praten over hun visie op de toekomst van de gebouwde wereld. Dit zijn architecten, ontwerpers en uitvinders die op dit moment bezig zijn de wereld om ons heen innovatiever en duurzamer te maken. Zij zijn degenen die onze toekomst zullen maken; de Future Makers van deze generatie! 

Aan het eind van het jaar zal er een winnaar worden gekozen door jullie, de studenten en docenten van BKCity. Wie wordt dé Future Maker van het lustrumjaar? 

--- 

In the second lunch lecture of the Future Makers-awards we will invite Andreja Andrejević and Jasper Spiegeler; two contemporary designers that show, and offer a solution to the faults and obstacles in the architectural world through the use of software. Building technology is constantly evolving and growing with new materials and sustainable techniques, but the processes and transfer of knowledge seem to fall behind. The computer can offer a solution to the growing complexity of architectural projects. 

The two designers of OMRT will share their experiences and sketch their vision for the future of software within architecture. 

In this lustrum year, we will invite several speakers to the faculty's Orange Hall to talk about their vision on the future of the architectural world. These architects, designers and inventors are working to make the world around us more innovative and sustainable. They are the ones who will design our future; the Future Makers of this generation!

At the end of the year a winner will be chosen by you, the students and teachers of BKCity. Who will be the Future Maker of this lustrum year?