Who will be the next Future Maker? | FREE LUNCH

In de vierde lunchlezing van de Future Makers-Awards nodigen wij Marc Postel uit; Marc Postel is de oprichter van Fungalogic, Fungalogic is een start-up die zich richt op het maken van bouwmaterialen uit afvalstromen in de landbouw. Het gebruik van de natuur is volgens Fungalogic de manier om tot een duurzame bouwsector te komen.

In dit lustrumjaar zullen wij een aantal sprekers uitnodigen om in de Oostserre te praten over hun visie op de toekomst van de gebouwde wereld. Dit zijn architecten, ontwerpers en uitvinders die op dit moment bezig zijn de wereld om ons heen innovatiever en duurzamer te maken. Zij zijn degenen die onze toekomst zullen maken; de Future Makers van deze generatie! 

Aan het eind van het jaar zal er een winnaar worden gekozen door jullie, de studenten en docenten van BKCity. Wie wordt dé Future Maker van het Lustrumjaar? 

--- 

In the fourth lunch lecture of the Future Makers Awards we will invite Marc Postel; Marc Postel is the founder of Fungalogic, Fungalogic is a startup focused on creating building materials out of agricultural waste streams, using fungi to grow waste into a valuable resource. We believe nature holds the key to a sustainable building industry, and helps us to make modern, circular and healthy buildings available for everyone.

In this lustrum year, we will invite several speakers to the faculty's Orange Hall to talk about their vision on the future of the architectural world. These architects, designers and inventors are working to make the world around us more innovative and sustainable. They are the ones who will design our future; the Future Makers of this generation!

At the end of the year a winner will be chosen by you, the students and teachers of BKCity. Who will be the Future Maker of this lustrum year?