21 februari zullen wij het over de toekomst van ons voedsel gaan hebben. Doordat steeds meer mensen in de stad gaan wonen ontstaat de vraag hoe deze mensen gevoed moeten worden. Vertical farming is een opkomend concept in metropolen in Japan en China. Op deze manier wordt er op de schaarse grond in de stad voedsel verbouwd. Rotterdam Food Cluster is bezig met een schetsontwerp voor vertical farming in Rotterdam.
Wanneer maakt vertical farming zijn intrede in Nederland? En welke mogelijkheden voor voedselverbouwing zijn er met vertical farming?

De GRATIS lunch is duurzaam en regionaal.

---

On the 21st of February we will talk about the future of our food. Because more and more people are moving to the city, the question arises how these people will be fed. Vertical farming is an emerging concept in metropolises in Japan and China. In this way food is grown on the scarce ground of the city. Rotterdam Food Cluster is working on a sketch design for vertical farming in Rotterdam.
When will vertical farming be coming to the Netherlands? And what possibilities for food conversion are there with vertical farming?

The FREE lunch is sustainable and regional.