Who will be the next Future Maker? | FREE LUNCH

In de derde lunchlezing van de Future Makers-Awards nodigen wij Benjamin Eysermans en Axel van der Donk uit; deze twee ontwerpers van Bao Living spelen in op de wereldwijde evolutie van verstedelijking en verdichting. Hoe meer mensen op hetzelfde oppervlakte gaan wonen hoe compacter de woningen worden. Bao Living heeft hiervoor Slimme Aanpasbare Modules ontworpen, deze modules maken de woningbouw betaalbaarder, duurzaamer en vormen een oplossing voor de urbanisatie.

In dit lustrumjaar zullen wij een aantal sprekers uitnodigen om in de Oranje Zaal te praten over hun visie op de toekomst van de gebouwde wereld. Dit zijn architecten, ontwerpers en uitvinders die op dit moment bezig zijn de wereld om ons heen innovatiever en duurzamer te maken. Zij zijn degenen die onze toekomst zullen maken; de Future Makers van deze generatie!

Aan het eind van het jaar zal er een winnaar worden gekozen door jullie, de studenten en docenten van BKCity. Wie wordt dé Future Maker van het Lustrumjaar?

---

In the third lunch lecture of the Future Makers-Awards we will invite Benjamin Eysermans and Axel van der Donk; these two designers from Bao Living have a solution to the global evolution of urbanization and densification. The more people live on the same surface, the more compact houses will be. Bao living has designed Smart Customizable Modules, these modules will make the housing more affordable, sustainable and is a solution to urbanization.

In this lustrum year, we will invite several speakers to the faculty's Orange Hall to talk about their vision on the future of the architectural world. These architects, designers and inventors are working to make the world around us more innovative and sustainable. They are the ones who will design our future; the Future Makers of this generation!

At the end of the year a winner will be chosen by you, the students and teachers of BKCity. Who will be the Future Maker of this Lustrum year?